Hoe herken ik het?

Signalen die kunnen aangeven dat er misschien sprake is van een probleem:

 • Je partner begrijpt zelden wat je nodig hebt.
 • Je voelt je onzeker over wat je van elkaar kunt verwachten.
 • Je ervaart te weinig ruimte in de relatie.
 • Je kunt niet jezelf zijn in de relatie.
 • Of je vind dat je juist alles samen moet doen.
 • Je vind het moeilijk als je partner iets voor zichzelf doet.
 • Je vind het lastig als je partner laat merken dat hij/zij iets anders wil.
 • Je bent teleurgesteld als je partner niet direct voor je klaar staat.
 • Je verwacht als partner dat je elkaar precies aanvult.
 • Je vind dat je partner vaak tekortschiet.
 • Je kunt alleen maar gelukkig zijn met je partner.
 • Zonder je partner vind je het leven niet altijd gemakkelijk.
 • Je durft zelf geen beslissingen te nemen.
 • Je vind het moeilijk om voor jezelf op te komen.

Hoe komt het?

Als het evenwicht tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid zoek is, kan dat verschillende oorzaken hebben. Probeer deze door met elkaar te praten te achterhalen. Er kan een ingrijpende gebeurtenis hebben plaatsgevonden. Of onderlinge behoeftes, verlangens en verwachtingen binnen de relatie kunnen in de tijd veranderd zijn.

Wat kan ik zelf doen? 

 • Neem de gelegenheid om met je partner over dit onderwerp te praten. Zoek een rustig moment uit en zeg vooraf dat je iets op je hart hebt.
 • Vraag aan je partner of hij/zij je probleem herkent en bereid is dit probleem samen met je aan te pakken.
 • Onderzoek met elkaar hoe jullie beiden kijken naar jullie behoeftes, verlangens en verwachtingen binnen de relatie. Komen die met elkaar overeen? Zijn er verschillen? Moet je die verschillen accepteren of sluiten jij en je partner compromissen?
 • Probeer de oorzaken van de problemen te ontdekken. Wat is er in de loop der jaren gebeurd en veranderd? Waarom ging het eerst goed en nu niet meer? Waarom spelen nu bepaalde dingen een rol die nooit eerder een rol hebben gespeeld?
 • Wissel met elkaar van gedachten over hoe het anders kan. Bespreek met elkaar hoe jullie samen het probleem gaan aanpakken en maak daar afspraken over. Bepaal daarna samen regelmatig of het beter gaat.
 • Onderzoek met elkaar wat niet werkt en vooral wat wel werkt. Wat is reëel en wat is haalbaar? Begin met kleine stapjes, maar houd wel het doel in de gaten.
Terug
daten in de buurt