Hoe herken ik het?

Er zijn veel manieren om iemand verbaal te kwetsen. Zogenaamde grapjes bijvoorbeeld, vaak in gezelschap: ‘Ik noem haar ‘mijn olifantje’ - je ziet vast wel waarom’. Of iemand volledig negeren ‘Ik luister echt niet naar dat stomme geklets van jou’ of bekritiseren ‘Jij kookt echt zo smerig, het is weer niet te eten’. Dreigen komt ook vaak voor: ‘Als je nu je kop niet houdt, sla ik je op je bek’. In welke vorm dan ook, er spreekt altijd minachting uit en een gebrek aan respect voor de ander.

Hoe komt het?

Verbaal geweld is moeilijk te verklaren. Misschien ontstaat het omdat het voor degene die zich er schuldig aan maakt vroeger thuis een gebruikelijke manier van omgaan was. Het kan ook voortkomen uit onzekerheid en een laag zelfbeeld van degene die het geweld toepast. Soms is iemand niet in staat om op een positieve manier problemen aan te pakken. Ook drugs- en alcoholmisbruik of psychische problemen kunnen een rol spelen en maken dat iemand zich agressief gaat uiten.

Verbaal geweld is enorm destructief. De relatie is niet gelijkwaardig; er bestaan grote machtsverschillen. De respectloze benadering breekt het zelfbeeld van degene die het ondergaat beetje bij beetje af. Hij of zij wordt onzeker, schaamt zich vaak ook. Hij of zij kan geļsoleerd raken of zelfs in een depressie terechtkomen. Verbaal geweld veroorzaakt grote emotionele schade en kan uiteindelijk in een relatie met lichamelijk geweld uitmonden.

Wat kan ik zelf doen?

  • Praat verbaal geweld nooit goed en bagatelliseer het niet.
  • Vertel je partner wat je kwetst en zeg duidelijk wat het met je doet.
  • Realiseer je dat dit geen normaal gedrag is en dat je dit gedrag niet veroorzaakt.
  • Reageer zelf niet ook met kwetsende uitlatingen. Zeg rustig en duidelijk dat je dit gedrag niet accepteert.
  • Bepaal je grenzen. Als die overschreden worden, kun je je afvragen of je de relatie wilt voortzetten.
  • Als je dat wel wilt, kun je je partner als voorwaarde stellen professionele hulp te zoeken.
  • Ga bij jezelf na hoe het zover heeft kunnen komen. Was je zelfbeeld al laag voordat je aan deze relatie begon? Misschien heb je ook (professionele) hulp nodig om erachter te komen waarom je in deze situatie verzeild bent geraakt. 
Terug
daten in de buurt