Hoe herken ik het?

Mogelijke signalen die kunnen duiden op een probleem:

 • Verschillen zijn niet meer te overbruggen.
 • Overeenkomsten geven strijd en irritatie.
 • Praten met elkaar is moeilijk.
 • Je luistert steeds minder naar elkaar.
 • Je reageert vaak negatief op elkaar.
 • Jullie hebben te vaak ruzie.
 • De gezamenlijkheid in de relatie inspireert niet meer.
 • Conflicten leiden niet tot een oplossing.
 • Je hebt het gevoel stil te staan.
 • Veranderingen geven stress in de relatie.
 • Je doet steeds minder leuke dingen samen.
 • Je hebt minder waardering voor de partner.
 • Je besteedt weinig tijd aan elkaar.

Hoe komt het?

Of je komt met elkaar in conflict omdat je teveel op elkaar lijkt, of omdat de verschillen te groot zijn.

In het eerste geval heb je een vergelijkbaar verleden. Maar je achtergrond aan emotionele ervaringen en de manier waarop je daarmee samen omgaat, heeft een negatief effect gekregen. De overeenkomsten in je relatie zorgen voor toenemende strijd en veroorzaken irritaties. Het leidt niet tot nieuwe inzichten.

Soms kan de kracht van de verschillen verdwijnen. Eerst vond je ze positief en waarde toevoegen. Nu lukt het je u niet meer om ze op elkaar af te stemmen. Je ervaart de relatie als teleurstellend en bent door de veranderingen onder druk komen te staan. De flexibiliteit is weg en de relaties is niet meer tegen deze spanningen bestand. Het drijft jullie uit elkaar.

Wat kan ik zelf doen?

Ga met elkaar praten. Benoem de veranderingen die je bij elkaar bemerkt. Probeer alles zo open mogelijk te bespreken, zonder vooroordelen. Dit betekent dat je weer echt naar elkaar wilt luisteren en elkaar laat uitpraten. Praat om de beurt. En stel elkaar vragen om duidelijk te krijgen wat de ander precies zegt en ook wat hij of zij daarmee bedoelt. Benoem datgene wat je in elkaar waardeert en ook wat jullie beiden nodig hebben. Zo kun je de goede dingen die er tussen jullie zijn weer oppakken en nieuw leven inblazen.

Als je relatie niet meer flexibel is en niet meer tegen de spanningen bestand, dan kom je er waarschijnlijk samen niet uit. Zoek dan hulp.

Terug
daten in de buurt