Hoe herken ik het?

Kenmerken die onderstrepen dat je geldproblemen hebt:

  • Je komt aan het eind van iedere maand geld tekort.
  • Je moet geld lenen om leningen af te lossen.
  • Je piekert 's nachts vaak over betalingen.
  • Je verbergt de geldproblemen voor uw partner.

Hoe komt het?

Vaak krijgen mensen problemen als de financiële situatie verandert, bijvoorbeeld na een echtscheiding of een ontslag. Of als je plotseling voor (grote) onvoorziene uitgaven komt te staan.

Het kan ook zijn dat het moeilijk voor je is om je financiën te beheren. Bijvoorbeeld door psychische problemen, een psychiatrische aandoening, verstandelijke handicap, dementie of verslaving.

Wat kan ik zelf doen?

Als er schulden zijn dan kun je hulp krijgen bij het Algemeen Maatschappelijk werk of van de Gemeentelijke Kredietbank. Daar werken mensen die met je kunnen meedenken over mogelijke oplossingen.

Een andere mogelijkheid is een schuldhulpverleningstraject. Dat is een traject waarin, bijvoorbeeld, het Centrum Werk en Inkomen (CWI) je kan helpen bij het vinden van werk. Of het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) bij (gezins)problemen.

Beter voorkomen dan genezen

Natuurlijk is het beter om geldproblemen te voorkomen. Omdat deze kunnen ontstaan in een nieuwe situatie, is het vooral als je gaat trouwen of samenwonen belangrijk gezamenlijke afspraken te maken.

  • Maak een overzicht van de vaste lasten: huur/hypotheek, gas/water/elektra, kabel- en/of telefoonaansluiting, gemeentelijke belastingen en de verzekeringen. Bereken ook een vast bedrag voor eten en drinken.
  • Open een gezamenlijke rekening, stort daar een vast bedrag per maand op en betaal daar de vaste lasten van. Zo zijn de vaste lasten ‘gedekt’ en kom je, wat dat betreft, niet voor verassingen te staan.
  • Maak duidelijke afspraken over wie wat betaalt. Je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor uw huishouding, dus houdt elkaar op de hoogte.
  • Bepaal samen welke kosten je deelt en welke ‘privé’ blijven. Deze laatste betaal je dus zelf, van je eigen rekening.
  • Bepaal of je ‘naar rato’ geld inbrengt of allebei evenveel. In dat geval kan de een misschien wel (veel) meer eigen geld uitgeven of sparen dan de ander. Bekijk van te voren waar je zich beiden in kunt vinden.
Terug
daten in de buurt